Pridruženi partnerji

Federal Ministry of Education, the Arts and Culture,
Austria

 


Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
Slovenia

 

 

Regione Toscana - Settore Formazione e Orientamento – Italia

EASPD

EASPD, nepridobitna nevladna organizacija na področju invalidnosti, spodbuja stališča več kot 10.000 ponudnikov socialnovarstvenih storitev in njihovih krovnih združenj. V Evropi je več kot 60 milijonov invalidov. Glavni cilj EASPD je spodbujanje enakih možnosti za osebe s posebnimi potrebami s pomočjo učinkovitih in visoko kakovostnih sistemov storitev, ki temeljijo na načelih Konvencije ZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami (UNCRPD).
Glavna tema njene politike in zagovarjanja, kot tudi vseh njenih pobud, konferenc, seminarjev, mednarodnih projektov … je uresničitev polne vključenosti oseb s posebnimi potrebami v družbo skozi procese de-institucionalizacije, razvoja podpornih modelov, ki temeljijo na skupnosti, spodbujanja izobraževanja, ki omogoča vključevanje in zaposlovanja na odprtem trgu dela. Osnovna naloga EASPD je pravilno izvajanje UNCRPD.


VIZIJA
EASPD si prizadeva zagotavljati visoko kakovostne storitve, ki spodbujajo polno udeležbo in vključenost vseh invalidov v družbo. Prepričan je, da kvalitetne podporne storitve igrajo ključno vlogo pri omogočanju ljudem, da uživajo svoje človekove pravice na enaki podlagi, navkljub invalidnosti, ali katerega koli drugega dejavnika. To je ravno to prepričanje, ki vodi delo v Bruslju, Strasbourgu in po vsej Evropi.


NAČELA
EASPD je zavezan, da deluje po načelih odprtosti, sodelovanja, odgovornosti, učinkovitosti in skladnosti. Kot tak, deluje po naslednjih načelih:

  • Udeležba uporabnikov v razvoj in zagotavljanje storitev,
  • Izvajanje načela dobrega upravljanja,
  • Poudarek je na dostopnosti, razpoložljivosti, dostopnosti in prilagodljivosti storitev.


CILJI
EASPD želi ustvarjati socialno Evropa za vse – vključno za ljudi s posebnimi potrebami – kar zagotavlja zajamčeno univerzalen dostop do visoko kakovostnih storitev za ljudi v stiski.
Kot tak, podpira zagotavljanje:

  • popolnega izvajanja Konvencije ZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami,
  • visoko kakovostnih storitev, ki izhajajo iz uporabnika in ki delujejo na odgovoren, učinkovit in uspešen način,
  • dobrih delovnih pogojev in možnosti vseživljenjskega učenja za osebje, zaposleno v ustanovah, ki zagotavljajo omenjene storitve.

 

Kontakti: Sonia Staskowiak
Naslov: Oudergemselaan 63, BE-1040 Brussels
Tel.: +32 2 282 46 17
Elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletna stran: www.easpd.eu

VDU

Center za poklicno izobraževanje in raziskave na Univerzi Vytautas Magnus, Kaunas (Litva), je vključen v raziskave in študijske projekte sistemov poklicnega izobraževanja in njihove spremembe. Izvaja raziskave, povezane s politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kvalifikacijami, kompetencami, kvalifikacijskimi ogrodji in sistemi na nacionalni in evropski ravni.

Glavni cilj Centra v projektu »EQF meets ECVET« je prispevati k razvoju metodičnih pristopov in znanja pri načrtovanju in izvajanju kvalifikacij na ravni evropskega ogrodja kvalifikacij 1 in 2, kot tudi s pomočjo sodelovanja s partnerji v projektu pridobiti nova znanja in izkušnje na tem področju.


Kontakti: Vidmantas Tūtlys
Naslov: K. Donelaičio 52, 401, LT-44244 Kaunas
Tel.: +370 37 327827
Faks: +370 37 327823
Elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletna stran: www.vdu.lt

CLW

Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH je nastal po tem, ko so starši otrok s posebnimi potrebami, ustanovili Lebenshilfe Verein Traunstein. Kar se je leta 1972 začelo kot invalidsko podjetje, se je skozi leta razvilo v trdnjavo znotraj sveta dela za posameznike z umskimi ali psihičnimi omejitvami. Te osebe so tako dobile različne možnosti sodelovanja v delovnem okolju v sklopu invalidskega podjetja ali v podjetjih na odprtem trgu dela.

Ne le, da je tekom časa naraščalo število oseb, vključenih v invalidsko podjetje, ampak so hkrati naraščale tudi izobraževalne zahteve, ki se nezadržno pojavljajo v podjetjih, ki zaposlujejo posameznike s posebnimi potrebami. V zgodnjih sedemdesetih letih je bila narava podjetja Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten zgolj varstvo oseb s posebnimi potrebami, potem pa se je podjetje začelo vedno bolj razvijati v ustanovo za osebnostno rast in izobraževanje. V dobro svojih strank podjetje Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten s svojimi storitvami zagotavlja visok standard vključevanja najsodobnejših razvojnih modelov. To zajema sprejemanje izobraževalnih konceptov, ustanovitev neodvisne službe za poklicno usposabljanje, certificiranje invalidskih podjetij kot izobraževalnih ustanov, oblikovanje storitev integracije, integracijo uporabnikov storitev invalidskih podjetij in podpornih delavcev za usposabljanje uporabnikov na odprtem trgu dela, pa tudi realizacijo njihovih osebnih proračunov.

Zdaj je čas, da Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten naredi naslednji korak – aktivno prispeva k nacionalnemu in evropskemu priznanju poklicnega certificiranja za kognitivno omejene osebe. V ta namen bo podjetje Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten preneslo svoje izkušnje pri usposabljanju oseb v projekt »EQF meets ECVET« in tako čim bolj podpiralo partnerje pri doseganju tega cilja.


Kontakti: Marlies Krumböhmer
Naslov: Bodelschwinghstrasse 2, 83301 Traunreut, Nemčija
Elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletna stran: www.clw-traunreut.de

FCN

FormAzione Co&so Network, ustanovljen leta 2001, je konzorcij 10 socialnih kooperativ  lociran v pokrajini Firence. FCN v imenu ustanov javnega sektorja, kot so npr. občina ali pokrajina,na področju javnih naročil upravljajo s storitvami socialnega dela.
V FCN je redno zaposlenih 10 oseb. Skupno število ljudi, ki delajo v pridruženih kooperativah pa je približno 700. FCN podpira zaposlovanje invalidnih oseb v podjetjih v soglasju s pokrajino Firence, ki je v skladu z italijanskimi predpisi odgovorna za spodbujanje zaposlovanja .

V zadnjih 4 letih so razvili močno partnerstvo s 5 javnimi višjimi strokovnimi šolami v Firencah in imajo dolgoletne izkušnje v EU projektih, kot tudi ustrezne kompetence pri uvajanju sistema ECVET. V zadnjih 5 letih deluje FCN kot ocenjevalec in vodilni partner v projektih EU; poleg tega pa ima tudi certifikat kakovosti ISO 9001: 2008 in je akreditiran kot izvajalec usposabljanja v regiji Toskana.


Kontakti: Patrizia Giorio
Naslov: Via Val di Pesa 4 – 50127 Firenze, Italija
Tel.: +39 055 4476026
Faks: +39 431902
Elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletna stran: www.formazionenet.eu

More Articles ...