Asocijuoti partneriai

Austrijos federalinė švietimo, menų ir kultūros ministerija


 

Slovėnijos Respublikos profesinio mokymo centras

 

 

Toskanos regiono profesinio mokymo ir orientavimo skyrius, Italija

EASPD

EASPD yra ne pelno siekianti organizacija, atstovaujanti daugiau kaip 10 000 socialinių paslaugų teikėjų ir jų asociacijų ES šalyse.  Europoje gyvena daugiau kaip  60 mln. neįgalių žmonių. Pagrindinis EASPD tikslas yra siekti lygių galimybių neįgaliesiems teikiant efektyvias ir kokybiškas paslaugas, grindžiamas JT konvencija dėl neįgaliųjų teisių.  
Vykdydama savo politinę ir lobistinę veiklą, organizuodama konferencijas, seminarus, įgyvendinadama tarptautinius projektus EASPD siekia visiškos neįgaliųjų žmonių įtraukties į visuomenę per deinstitucionalizacijos procesą, bendruomenės paramos modelius, įtraukiančio švietimo ir užimtumo  plėtrą, atvirą darbo rinką.

EASPD projekte yra atsakinga už veiklų ir rezultatų sklaidą.  
www.easpd.eu

VDU

Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras dalyvauja įvairiuose profesinio rengimo sistemų ir jų kaitos mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose. Šis centras vykdo profesinio rengimo politikos, kvalifikacijų, kompetencijų, kvalifikacijų sandarų ir sistemų tyrimus Lietuvos ir ES lygmenimis.  Pagrindinis Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centro dalyvavimo projekte “ EKS atitiktis ECVET“ tikslas yra prisidėti prie kvalifikacijų, atitinkančių EKS 1-ąjį ir 2-ąjį lygmenis projektavimo ir diegimo metodologijos rengimo, taip pat įgyti naujų žinių ir patirties šioje srityje, bendradarbiaujant su projekto partneriais.  

Kontaktinis asmuo: Vidmantas Tūtlys
Adresas: K. Donelaičio 52, 401, LT-44244 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 327827
Faksas: +370 37 327823
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internetas: www.vdu.lt

CLW

Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH buvo įkurta neįgaliųjų vaikų tėvų iniciatyva 1972 m. ir ilgainiui išplėtojo savo veiklą teikiant įsidarbinimo ir užimtumo įpagalbą žmonėms, turintiems protinę ir fizinę negalę.  Iš pradžių tai buvo tik praktinis mokymas specializuotose dirbtuvėse, tačiau dabar teikiamos paslaugos apima ir neįgaliųjų švietimą, profesinį mokymą bei orientavimą. Mokytojai ir mokymo meistrai padeda neįgaliesiems ne tik įgyti reikalingus įgūdžius, bet ir vėliau juos pritaikyti tikrose darbo vietose.  

Šiuo metu Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten yra pasirengusi prisidėti prie neįgalieisems skirtų kvalifikacijų pripažinimo nacionaliniu ir Europos Sąjungos mąstu.   Tuo tikslu Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten panaudos savo profesinio mokymo patirtį projekte ”EKS atitiktis ECVET”.


Kontaktai: Marlies Krumböhmer
Adresas: Bodelschwinghstrasse 2, 83301 Traunreut, Vokietija
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internetas: www.clw-traunreut.de

FCN

FormAzione Co&so Network, įkurta 2001 m., yra 10 socialinių kooperatyvų konsorciumas, veikiantis Florencijos provincijoje kaip viešoji įstaiga, teikianti socialines paslaugas, užsakomas provincijos savivaldybės.   Pagrindinį personalą sudaro  10 darbuotojų, tačiau asocijuotuose kooperatyvuose dirba per 700 darbuotojų. FCN kartu su Florencijos provincija remia neįgaliųjų įdarbinimą regiono įmonėse. Pas pastaruosius ketverius metus išplėtotas bendradarbiavimas su 5 Florencijos profesinėmis mokyklomis, taip pat yra sukaupta ilgalaikė patirtis dalyvaujant ES projektuose ir sukauptos atitinkamos kompetencijos diegiant ECVET sistemą. FCN veikė kaip projektų kokybės vertintojas ir partneris  ES projektuose bei taip pat turi kokybės valdymo sistemos sertifikatą ISO 9001:2008 bei akreditaciją teikti profesinio mokymo paslaugas Toskanos regione .


Kontaktinis asmuo: Patrizia Giorio
Adresas: Via Val di Pesa 4 – 50127 Firenze, Italija
Tel.: +39 055 4476026
Faksas: +39 431902
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.formazionenet.eu

More Articles ...