EKS ir NKS

Europos kvalifikacijų sandara mokymuisi visą gyvenimą  (EKS) yra savotiška atskaitos sistema, skirta nacionalinių kvalifikacijų sistemų palyginimui. Ji yra suskirstyta į aštuonis lygmenis, kuriuos galima lyginti su nacionalinių kvalifikacijų sandarų lygmenimis.  Tokiu būdu galima palyginti ir geriau suprasti kvalifikacijas iš skirtingų šalių, įgijamas formaliu, neformaliu ir savaiminiu mokymusi bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemose.

Tai yra vienas iš Europos lyginamųjų instrumentų, skirtų skatinti mokymąsi visą gyvenimą, Europos piliečių judumą  mokymosi ir darbo tikslais.

Apimdamos neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir pripažinimą, EKS ir NKS suteikia galimybę oficialiam šių mokymosi rezultatų pripažinimui suteikiant kvalifikacijas.   Kvalifikacijos pažymėjime yra nurodomas NKS lygmuo, kuris teikia oficialią informaciją apie įgytų kompetencijų lygmenį.   Toks kvalifikacijos pažymėjimas gali padėti žmonėms, kuriems kvalifikacijų prieinamumas yra ribotas, įrodyti jų turimus gebėjimus ir palengvinti jiems priėjimą prie darbo rinkos.