EQF & NQF

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je referenčni okvir za primerjavo nacionalnih sistemov kvalifikacij. Sestavljeno je iz osmih ravni, na katere se lahko navezujejo ravni nacionalnih ogrodij kvalifikacij. Na ta način se lahko kvalifikacije iz različnih držav med seboj primerjajo in postanejo bolj razumljive. To zajema formalno, neformalno in priložnostno učenje, kot tudi splošno, poklicno in nadaljnje izobraževanje.

Eden izmed ciljev evropskih instrumentov transparentnosti je spodbujati vseživljenjsko učenje in omogočanje mobilnosti evropskim državljanom za študij ali za delo v tujini.

Z vključitvijo tudi neformalnih in priložnostno pridobljenih učnih rezultatov, EOK in NOK ponujata način uradnega priznavanja takšnih kvalifikacij. Certifikati iz kvalifikacij, na katere se sklicuje NOK, lahko kažejo na raven NOK, ki daje uradne informacije o ravni kompetenc učenca. To uradno potrdilo je lahko v podporo ljudem z oviranim dostopom do formalnih kvalifikacij, da pokažejo svoje sposobnosti in jim, če je le možno, olajša dostop do trga dela.