Chance B

Chance B 1986 m. įkūrė neįgaliųjų vaikų tėvų ir globėjai ir Gleisdorfo specialiosios mokyklos vaikams su intelektiniais ir psichiniais sutrikimais mokytojai. Tai savitarpio pagalbos asociacija , kurios tikslas yra teikti pagalbą ir paramą pagyvenusiems, sergantiems ir neįgaliems žmonėms, gyvenantiems kaimuose,  kad jie galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą. Tuo tikslu Chance B parengė ir teikia paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms, kurių pagalba siekia kompensuoti žmonių negalios keliamus trūkumus ir nepatogumus siekiant savarankiškai gyventi.  Tarp šių paslaugų yra įvairios socialinės globos ir medicininės pagalbos paslaugos, taip pat profesinis mokymas ir pagalba ieškant darbo. Kasmet daugiau kaip 2.200 žmonių naudojasi šiomis paslaugomis, kurias siūlo per 300 darbuotojų. Vyresniems negu 16 m. amžiaus žmonėms, ilgalaikiams bedarbiams, patiriantiems mokymosi sunkumus, neįgaliesiems  yra siūlomos specialios profesinio mokymo programos (pvz., sodininkystės, maisto gamybos, žemės ūkio, gastronomijos).

Chance B taip pat koordinavo naujovių perkėlimo projektą “Įtraukianti NKS” , kurio rezultatų pagrindu vykdomas projektas “EKS atitiktis ECVET”. Tikimasi, kad abu projektai prisidės prie labiau įtraukiančių nacionalinių profesinio mokymo sistemų kūrimo ir taip padės įgyvendinti JT konvenciją dėl neįgaliųjų  žmonių teisių Nr. 24.

 

Kontaktai: Marion Bock

Adresas: Franz-Josef-Strasse 3, Gleisdorf 8200, Austrija

Tel.:+43 3112 4911 0

Faksas: +43 3112 4911 83

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tinklapis: www.chanceb.at