Chance B

Organizacijo Chance B so leta 1986 ustanovili starši otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in učitelji šole za otroke z motnjami v duševnem in motnjami v telesnem razvoju iz Gleisdorfa kot "združenje za samopomoč".
Cilj organizacije je "nuditi pomoč in podporo starejšim, bolnim in invalidnim osebam, tako da lahko živijo polno življenje" v svojem okolju. Za ta namen je organizacija Chance B vzpostavila sistem storitev za ljudi z motnjo v duševnem in telesnem razvoju za izvajanje neodvisnega načina življenja. Te storitve so: različna socialna in zdravstvena oskrba, aktivnosti za pomoč in podporo ter nega, treningi in različne storitve za iskalce zaposlitve. Vsako leto več kot 2.200 oseb koristi te storitve, ki jih izvaja okoli 300 zaposlenih. Programi usposabljanj so usmerjeni za različne specifične poklice (npr. vrtnarjenje , peka, kmetovanje, gastronomija), ki so na voljo ljudem z učnimi težavami in drugimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Programi so namenjeni za ljudi starosti nad 16  let in za dolgotrajno brezposelne

Organizacija Chance B je koordinirala projekt »NQF Inclusive« v okviru programa Evropskih skupnosti »Vseživljenjsko učenje", ki je osnova za projekt "EQF meets ECVET". Namen obeh projektov je vplivanje na bolj celosten nacionalni sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Tako bi projekta prispevala k izvajanju 24. člena Konvencije Združenih narodov za pravice invalidnih oseb.


Kontakti: Marion Bock
Naslov: Franz-Josef-Strasse 3, Gleisdorf 8200, Avstrija
Tel.: +43 3112 4911 0
Faks: +43 3112 4911 83
Elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletna stran: www.chanceb.at