Cilji & Rezultati

Cilj projekta je prenos rezultatov iz projekta "NQF Inclusive" na partnerske organizacije v Italiji, Nemčiji in Sloveniji. Nadalje bo zasnovan model za modularizacijo osnovnih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja z uporabo sistema ECVET. Ta model omogoča oblikovanje programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v posamezne smiselne enote (glede na merila, kot so zmogljivost učenca, uporabnost na trgu dela, itd.). Vsaka enota bo opisana kot skupek učnih ciljev (UC) skladnih z deskriptorji za posebno raven Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK).

To moduliranje bo vzorčno uporabljeno na 4 programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, opredeljenih v Nacionalnem ogrodju kvalifikacij (NOK) na ravneh 1 in/ali 2.

Poleg tega se bo skupaj z nacionalnimi organi, ki delujejo na področju NOK v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji pripravil model za dodeljevanje in priznavanje kvalifikacij. To sodelovanje povečuje možnosti za nadaljnje izvajanje tega modela za priznavanje enot kvalifikacij v nacionalnih izobraževalnih sistemih; kar olajšuje dostop do vseživljenjskega učenja kot tudi do trga dela za prikrajšane učence.

Rezultati, ki so na voljo kot priročnik in CD:

  • Raziskovalno poročilo o dejanskem stanju NOK / priznavanje neformalnega učenja in ECVET v Avstriji, Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Evropski ravni,
  • modularizirani programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja za slaščičarja v Avstriji, natakarja v Sloveniji, izvajalca cateringa v Italiji in industrijsko šiviljo na ravni NOK 1. in/ali 2. stopnji,
  • Model za modularizacijo osnovnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravneh NOK 1 in 2,
  • Model za dodelitev in priznavanje enot poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravneh NOK 1 in 2.