Ciljne skupine

 1. Osebe z omejitvami pri učenju oz. druge osebe z oviranim dostopom do formalnih oblik poklicnega izobraževanje, osebe z nedokončanim poklicnim izobraževanjem
   
 2. Izobraževalne institucije, ki ponujajo usposabljanje za ljudi navedene v 1. točki
   
 3. Podjetja / potencialni delodajalci, ki bodo dobili pregledne in primerljive podatke o znanju kandidata, njegovih spretnostih in sposobnostih
   
 4. Javne organizacije, ki se ukvarjajo z nacionalnimi sistemi izobraževanja
   
 5. Javne organizacije, ki razvijajo Nacionalna ogrodja kvalifikacij