Utemeljitev

"Obstajajo dokazi o večplastni izključitvi določenih skupin invalidov na evropskih trgih dela (...). Večje tveganje za brezposelnost in podzaposlenost predstavljajo osebe brez formalne izobrazbe. Zato je vpliv izobrazbe na področju enakosti in dostopa do delovnih mest zelo pomemben, ne samo formalno izobraževanje, ampak ad hoc in vseživljenjsko učenje."
(The labour market situation of disabled people in European countries and implementation of employment policies. Greve, Denmark 2009.)
"Spodbujati vključujoč izobraževalni sistem in vseživljenjsko učenje za dijake in študente s posebnimi potrebami" je eden izmed 8 akcijskih področij, opredeljenih v "Evropski strategiji o invalidnosti 2010-2020". Potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja, ki ga ponuja EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij)/NOK (Nacionalno ogrodje kvalifikacij) je strategija k večji enakosti za te učence, ki pogosto ne morejo opraviti formalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter se tako udeležujejo neformalnih oblik oz. tečajev.

Izboljšana oblika priznavanja usposobljenosti in kvalifikacij je bila tudi ideja nekdanjega projekta "NQF Inclusive", ki ga je koordinirala organizacija Chance B: formalni programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja so "znižani" na raven 1 in 2, s pomočjo prilagajanja učnih ciljev. Zasnovan je bil tudi model za priznanje osnovnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo NOK (Nacionalno ogrodje kvalifikacij).

Rezultati projekta so prinesli dva nova izziva:
1. Vseh učnih rezultatov se ne da znižati na nižjo raven (npr. dajanje injekcij).
2. Usposobljenost teh učencev je pogosto zelo raznolika - njihovi učni rezultati se gibljejo med ravnmi 1 do 3, ampak priznani bodo samo učni cilji na najnižji ravni.
3. Prehod skozi celoten program poklicnega izobraževanja in usposabljanja na enkrat je za učence pogosto preobremenjujoč oz. prezahteven.

Zato sta modularizacija osnovnih programov poklicnega izobraževanja in model za priznavanje enot poklicnega izobraževanja nujno potrebna, da se omogoči učencem njihova individualna učna pot, kot jo navaja EU:"( ... ) NOK lahko postane osnova za kreditni sistem, v katerem se lahko različne enote kombinirajo v celotno kvalifikacijo (...)." (Added value of National Qualifications Frameworks in implementing the EQF. 2010).