Paskirtis

”Yra daug duomenų, patvirtinančių įvairią neįgaliųjų žmonių atskirtį Europos šalių darbo rinkoje   (…). Žmonės, neturintys formalaus išsilavinimo patiria didesnę nedarbo ir nepakankamo užimtumo ririką. Todėl švietimo poveikis darbo vietų prieinamumui ir lygioms galimybėms šioje srityje yra labai svarbus, turint omeny ne tik formalųjį švietimą, bet ir mokymąsi visą gyvenimą.” (Neįgaliųjų situacija Europos šalių darbo rinkoje ir užimtumo politikos priemonių diegimas. Greve, Danija 2009.)

“Skatinti neįgalių moksleivių ir studentų įtraukiantį švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą” yra viena iš 8 Europos neįgaliųjų integracijos strategijos 2010-2010 apibrėžtų veiksmų sričių.  Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, Europos kvalifikacijų sandara ir nacionalinės kvalifikacijų sandaros  yra strateginės priemonės, kurios padidina tų besimokančiųjų, kurie negali mokytis formaliojo profesinio mokymo programose, lygias galimybes.  

Pagerintas kvalifikacijų ir kompetencijų pripažinimas buvo ir projekto “Įtraukianti NKS”, koordinuoto Cance B organizacijos, idėja. Šiame projekte formaliojo profesinio mokymo programų turinys buvo pertvarkytas ir adaptuotas taip, kad teikiamos kompetencijos atitiktų 1-ojo ir 2-ojo nacionalinių kvalifikacijų sandarų lygmenų kriterijus.  Taip pat buvo parengtas pagrindinio profesinio mokymo teikiamų mokymosi rezultatų pripažinimo, taikant nacionalines kvalifikacijų sandaras, modelis.  Jį rengiant, išryškėjo šios problemos:

  1. Ne visus mokymosi rezultatus galima performuluoti taip, kad jie atitiktų žemesnių kvalifikacijos lygmenų kriterijus (pvz., leisti injekcijas).
  2. Besimokančiųjų kompetencijų tyrinys yra labai įvairus ir jas sudarantys mokymosi rezultatai gali būti priskiriami  lygmenims nuo 1-ojo iki 3-ojo, tačiau pripažįstami tik žemiausio lygmens mokymosi rezultatai.
  3. Nepertraukiamas mokymasis siekiant įgyti visas profesinio mokymo programoje numatytas kompetencijas besimokantiesiems yra pernelyg sudėtingas.

Todėl pagrindinio profesinio mokymo programų moduliarizavimas ir kvalifikacijų vienetų pripažinimo modelis yra būtini tam, kad įgalinti besimokančiuosius mokytis pagal jų individualų mokymosi kelią, numatytą ES: “(…) NKS gali tapti pagrindu kreditais grįstai vertinimo sistemai, kurioje vertinami moduliai gali būti kaupiami ir jungiami į kvalifikacijas (…).” (Nacionalinių kvalifikacijų sandarų ir EKS diegimo teikiama pridėtinė vertė. 2010).